The Norwegian coast offer mesmerizing views and experiences. Not far from our headquarter there is a beautiful pearl conceptualizing exactly this. Connected by a breakwater, the two lands Ona and Husøya provides a truly unique location. Hustadvika Adventure is a proud and humble provider of accommodation and activities in this astonishing site.

The Norwegian coast offer mesmerizing views and experiences. Not far from our headquarter there is a beautiful pearl conceptualizing exactly this. Connected by a breakwater, the two lands Ona and Husøya provides a truly unique location. Hustadvika Adventure is a proud and humble provider of accommodation and activities in this astonishing site.

The Norwegian coast offer mesmerizing views and experiences. Not far from our headquarter there is a beautiful pearl conceptualizing exactly this. Connected by a breakwater, the two lands Ona and Husøya provides a truly unique location. Hustadvika Adventure is a proud and humble provider of accommodation and activities in this astonishing site.

Den norske kysten byr på spektakulær utsikt og enestående opplevelser. Ikke langt fra vårt hovedkvarter finner man selve bildet på dette. Knyttet sammen av en molo gir de to små øyene Ona og Husøya en unik destinasjon. Hustadvika Adventure er den stolte og ydmyke eier av feriehuset Onakaia og tilbyr både overnatting og aktiviteter på dette fantastiske stedet.

bilde1

Historically the island serves as a fishing community, functioning as home and work destination for 370 people at most. During the season fishermen from other islands and mainland lived in sea cabins to benefit from the island’s rich waters.

Historically the island serves as a fishing community, functioning as home and work destination for 370 people at most. During the season fishermen from other islands and mainland lived in sea cabins to benefit from the island’s rich waters.

Historically the island serves as a fishing community, functioning as home and work destination for 370 people at most. During the season fishermen from other islands and mainland lived in sea cabins to benefit from the island’s rich waters.

Historisk sett har øya hatt virke som fiskesamfunn, og huset 370 personer på det meste. Gjennom sesongen hadde man tilreisende fiskere fra omkringliggende øyer og fastlandet, som oppholdt seg i øyas sjøhytter for å dra nytte av det rike vannet.

But life at Ona was never easy. Exposed for the elements as it is weather is not something that goes by unnoticed. In 1912 a great storm demolished the majority of sea cabins and buildings, leaving the locals to rebuild it all in order to keep life going. Fishing was naturally the main industry and having the buildings and equipment back in place therefore a necessity. While rebuilding their living foundation another storm stroke, and Ona never made its comeback in the matter.

But life at Ona was never easy. Exposed for the elements as it is weather is not something that goes by unnoticed. In 1912 a great storm demolished the majority of sea cabins and buildings, leaving the locals to rebuild it all in order to keep life going. Fishing was naturally the main industry and having the buildings and equipment back in place therefore a necessity. While rebuilding their living foundation another storm stroke, and Ona never made its comeback in the matter.

But life at Ona was never easy. Exposed for the elements as it is weather is not something that goes by unnoticed. In 1912 a great storm demolished the majority of sea cabins and buildings, leaving the locals to rebuild it all in order to keep life going. Fishing was naturally the main industry and having the buildings and equipment back in place therefore a necessity. While rebuilding their living foundation another storm stroke, and Ona never made its comeback in the matter.

Men livet på Ona var aldri enkelt. Midt i havgapet var man utsatt for elementene, været ville derfor aldri dra upåaktet hen. I 1912 ødela en stor storm de fleste av sjøhyttene og øvrige bygninger. Det var et stort tilbakeslag for de lokale, som måtte gjenreise det hele for å holde livet gående. Fiske var naturligvis hovedindustrien og det var en tvingende nødvendighet å ha bygninger og utstyr tilbake i virke. Mens gjenoppbyggingsarbeidet pågikk rammet en ny storm øya, og Ona gjorde aldri noen fullkommen tilbakekomst.

Today, the province serves as year-around home for a modest total of 17 people. The island has a beauty attracting individuals from all over. Ona Lighthouse is a well known construction built in 1865, placed at Onakalven - the highest point in the area. There is a small summer cafe, two pottery workshops,knitting shop, a chapel and a long beach, and enticing surroundings promising memorable experiences.

Today, the province serves as year-around home for a modest total of 17 people. The island has a beauty attracting individuals from all over. Ona Lighthouse is a well known construction built in 1865, placed at Onakalven - the highest point in the area. There is a small summer cafe, two pottery workshops,knitting shop, a chapel and a long beach, and enticing surroundings promising memorable experiences.

Today, the province serves as year-around home for a modest total of 17 people. The island has a beauty attracting individuals from all over. Ona Lighthouse is a well known construction built in 1865, placed at Onakalven - the highest point in the area. There is a small summer cafe, two pottery workshops,knitting shop, a chapel and a long beach, and enticing surroundings promising memorable experiences.

Den dag i dag tjener øya som helårsbosted for 17 mennesker. Den har en skjønnhet som tiltrekker tilreisende fra fjernt og nært. Ona Fyr er en severdighet bygget i 1865, plassert på øyas høyeste punkt – Onakalven. I området finnes en liten sommerkafé, to keramikkverksteder, en håndtverksbutikk, et kapell og en lang, hvit sandstrand. Omgivelsene byr i aller høyeste grad på minneverdige opplevelser.

Our location is based directly at the pier, two hundred meters from the ferry dock and provides housing for up to 21 persons. We offer a variety of activities on site, there amongst fishing.

Our location is based directly at the pier, two hundred meters from the ferry dock and provides housing for up to 21 persons. We offer a variety of activities on site, there amongst fishing.

Our location is based directly at the pier, two hundred meters from the ferry dock and provides housing for up to 21 persons. We offer a variety of activities on site, there amongst fishing.

Vårt feriehus er plassert direkte på kaia, to hundre meter fra fergeleiet. Det kan huse opptil 21 personer. Vi tilbyr et bredt spekter av aktiviteter på stedet, deriblant ulike former for fiske.

Our area offers several fishing grounds, housing decent amounts of brown trout. The variety of preserves differs from low-lying waters almost guaranteed fish, to those a bit more remote high mountain ones, where the big catch is lurking somewhere in the crystal clear water.

Our area offers several fishing grounds, housing decent amounts of brown trout. The variety of preserves differs from low-lying waters almost guaranteed fish, to those a bit more remote high mountain ones, where the big catch is lurking somewhere in the crystal clear water.

我们可以为您提供不同的渔场进行淡水钓鱼。有低洼水域,或者偏远一些的高山水域,这些水域孕育着高品质的褐鳟鱼。 偏远一些的高山水域中,多是一些大型鱼类,它们潜伏在清澈的水中等待你的到来。

Vårt område er rikt på fiskemuligheter. I de mange omkringliggende stedene finner man store mengder ørret. Variasjonen av fiskeområder strekker seg fra lavtliggende vann nærmest garantert napp, til de litt mer avsidesliggende fjellvannene hvor den store fangsten lurer et sted under den krystallklare vannflaten.

doing wath you like

When the weather has been generous, giving bigger amounts of rain and flood, we also offer trips to a local river well suitable for fishing salmon.

When the weather has been generous, giving bigger amounts of rain and flood, we also offer trips to a local river well suitable for fishing salmon.

如果运气好的话,碰到河水暴涨,我们可以带您前往适合捕捞三文鱼的河流进行淡水钓鱼。

Når været har vært generøst og gitt større mengder regn og flom, tilbyr vi også turer til en lokal elv perfekt for laksefiske.

We adjust the trip to your wishes and needs, from fishing right outside the door, to several days in the mountains, wandering from fishing ground to fishing ground, with tent and sleeping bag in our backpacks. We will provide all necessary paperwork and licenses.

We adjust the trip to your wishes and needs, from fishing right outside the door, to several days in the mountains, wandering from fishing ground to fishing ground, with tent and sleeping bag in our backpacks. We will provide all necessary paperwork and licenses.

我们可以根据您的需求进行私人定制,比如一天的海钓或者淡水钓鱼,或者像挪威人一样,背上帐篷和睡袋在大山中野营,与大自然共为一体。 我们将提供所有必要文件和许可证,资格证。

Vi skreddersyr turer til dine ønsker og mål. Fra å fiske like utenfor døren, til flere dager i fjellet, vandrende fra fiskevann til fiskevann med telt og sovepose i sekkene våre. Vi ordner alle nødvendige dokumenter og lisenser.

Fishing trips show some examples of trips offered at Hustadvika Adventure.

Fishing trips show some examples of trips offered at Hustadvika Adventure.

Fishing trips 想了解更多关于钓鱼的旅游信息吗,点击这里哦。

Fisketurer viser eksempler på turer tilbudt av Hustadvika Adventure.

Our area offer endless amounts of hiking opportunities. The nature is simply amazing, and variety will not be a problem in this sphere of fjords and mountains. We offer guided tours custom made for you level.

An alternative for the happy walker is to jump in on a wander into the heights. With spectacular views from the mountains surrounding our district, you will be up for a treat. Talstadhesten (913 masl) is a good alternative for those already into hiking, with hills giving your heartbeat some rise and a scene well worth it at the top. Trollkyrkja (484 masl) is a superb option with less incline, and it offers both cave wandering and waterfalls at the top.

There are plenty of peaks to chose from. Contact us, and we’ll set up a tailor-made experience well suited you and your needs.

Unsere Gegend bietet unendlich viele Wandermöglichkeiten. Die Natur ist einfach unglaublich abwechslungsreich in diesem Gebiet der Fjorde und Berge, wo sich Meer und Gebirge treffen. Wir bieten geführte Touren für Sie an.

Eine Alternative für den gemütlichen Wanderer ist es, die Höhen zu erklimmen. Lassen Sie sich verwöhnen von den spektakulären Ausblicken, die Ihnen die Berge unserer Gegend bieten. Der Talstadhesten (913 m.ü.M.) ist eine gute Alternative für diejenigen, die bereits etwas Erfahrung beim Bergwandern gesammelt haben. Die Mühen des Aufstiegs werden Ihren Puls etwas ansteigen lassen. Sie werden dann aber reichlich belohnt mit dem atemberaubenden Ausblick, den der Gipfel Ihnen bietet.

Die Trollkyrkja (484 m.ü.M.) ist eine hervorragende Option mit weniger Höhenmetern und bietet eine Höhlenwanderung in einer Kalksteingrotte sowie unterirdische Wasserfälle als Höhepunkt.

Es gibt viele Gipfel zur Auswahl. Kontaktieren Sie uns und wir bieten Ihnen ein maßgeschneidertes Erlebnis, das genau auf Sie und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. '

如果您喜欢徒步旅行,那这里将是您的天堂。您将领略大自然的鬼斧神工,从层峦叠嶂的山峰到秀丽蜿蜒的峡湾, 千奇百态尽显神奇。我们可以为您提供专业的、私人订制级别的旅行。

作为一个快乐的徒步旅行者,登高望远也是一件美好的事情。站在山顶,壮观景色一览无余,这场视觉盛宴会让您绝对享受。 Talstadhesten (海拔 913 米) 对于有过徒步旅行经验的人来说是一个很不错的选择, 顶部的景色绝对值得您去看一看。 Trollkyrkja (海拔 484 米) 是一个非常有趣的选择,它的倾斜度较小,景色优美,同时您还可以进入洞穴去探寻奔流而下的瀑布。

这里有很多可供选择的徒步路线与山峰。与我们联系,我们将根据您的需求为您量身打造您的专属旅游方案。

Vårt nærområde har nærmest uendelige turmuligheter. Naturen er ganske enkelt utrolig – omgitt av fjell og fjord vil variasjonen være ubegrenset. Vi tilbyr skreddersydde, guidede turer tilpasset ditt nivå.

Et alternativ for den glade vandrer er å hive seg med på en tur opp i høyden. Med spektakulær utsikt fra fjellene i distriktet vil belønningen være stor. Talstadhesten (913 moh.) er et godt alternativ for de som allerede har en iboende interesse for fjellvandring, med bakker som setter blodpumpa i sving og et skue vel verdt det på toppen. Trollkjyrkja (484 moh.) er et suverent alternativ med litt mindre stigning, med både grotter og fossefall på toppen.

Det er rikelig med topper å velge mellom. Kontakt oss, så setter vi opp et skreddersydd alternativ vel tilpasset dine mål og forutsetninger.

bilde6

We take you to some of our favorite fishing locations, using a fast moving, spacious open boat suitable for 2-6 fishermen/ladies. The most common catch is cod, Pollock, Pollack, Haddock, Ling, cusk and mackerel. In addition, you can get anglerfish, Atlantic wolfish, plaice, halibut and other species.

Wir bringen Sie zu einigen unserer Lieblings-Angelplätze mit einem schnellen, geräumigen offenen Boot, das für 2-6 Fischer/innen geeignet ist. Der häufigste Fang ist Kabeljau, Seelachs, Pollack, Schellfisch, Leng, und Makrele. Mit etwas Glück fangen wir auch Seeteufel, Steinbeißer, Scholle, Heilbutt und andere Arten.

您将乘坐 2-6 人的快艇前往我们最喜爱的海钓地点。这里最常见的鱼类就是鳕鱼类, 比如青鳕,黑线鳕鱼,果壳鱼和鲭鱼等。除此以外,您还可能钓到鮟鱇鱼,大西洋狼鱼,鲽鱼,大比目鱼和其他品种的鱼类。

Vi tar deg med til våre favorittdestinasjoner for saltvannsfiske i vår hurtige, åpne båt med kapasitet for 2-6 fiskelystne menn/kvinner. Den vanligste fangsten er torsk, hyse, sei, lyr, lange, brosme, makrell, breiflabb, havbrasme, rødspette, kveite, samt andre arter.

bilde1

Net fishing:

Netzfischen:

撒网捕鱼:

Garnfiske:

We also offer to bring you out hauling fishing nets. The variety of fish to catch in them are huge. After hauling the nets, we head back to the dock, taking the fish out and tend to the catch.

Wir bieten Ihnen auch an, Fischernetze auszubringen. Die Vielfalt an Fischen, die man darin fangen kann, ist riesig. Nachdem wir die Netze geborgen haben, schippern wir zurück zum Dock und kümmern uns um den Fang.

我们同样还提供撒网捕鱼项目。这里捕获的海产种类丰富,收获后您将回到码头对鱼类进行处理。

Vi tilbyr også garnfiske. Variasjonen fisk man kan få her er stor. Etter å ha halt inn nettene drar vi tilbake til land, hvor vi klargjør fangsten.

Crab fishing:

Krabbenfischen:

捉螃蟹:

Krabbefiske:

Come join us hauling pre-set crab pots on our top-notch crab spots. You get to haul the pots and empty them. When we are finished checking pots, we return to the dock where we teach you how to cook and clean the crabs, before ending the day with a nice crab meal if weather allows.

Kommen Sie mit uns und bergen Sie die vorher an unseren erstklassigen Spots ausgebrachten Krabbe-Reusen. Die norwegische Bezeichnung Krabbe ist auf deutsch ‚Taschenkrebs‘. Sie werden die Reusen bergen und sie leeren, wobei Sie auf Ihre Finger aufpassen sollten. Nachdem wir alle Reusen überprüft haben, kehren wir zum Dock zurück. Dort bringen wir Ihnen bei, wie man die Krabben kocht und putzt, bevor Sie den Tag mit einem leckeren Krabbengericht beenden, wenn das Wetter mitspielt.

快来加入有趣的捉螃蟹项目吧。我们会将您带到我们已预先放置好螃蟹笼子的地方, 您可以把笼子拖上来看看里面有没有螃蟹。 当您检查完所有的螃蟹笼,我们带您回到码头。如果天气允许的话,我们会在那里教您如何清洁和烹饪螃蟹,之后您就可以享用这些美味的螃蟹啦。

Bli med oss og hal opp allerede utsatte krabbeteiner på våre aller beste teinesteder. Du får selv hale opp og tømme teinene. Etter å ha sjekket hver og en av dem setter vi snuten tilbake mot land, hvor du lærer å koke og rense krabbene før dagen avsluttes med et bedre krabbemåltid dersom været tillater det.

bilde1

Other:

Andere:

其他项目:

Annet:

Upon request, we can also take you fishing with longlines, deep-sea bait fishing, and deep-sea pots. If you bring a wet suit, we are also able to bring you spearfishing and clam/shell harvesting.

Auf Wunsch können wir Sie auch mit Langleinen, Tiefseeköderfischen und Tiefseereusen fischen. Wenn Sie einen Neoprenanzug mitbringen, können wir Ihnen auch das Fischen mit der Harpune zeigen oder wir können Venusmuscheln ernten.

根据您的需求,您还可以选择参加延绳钓,深海饵钓和深海鱼笼捕鱼。如果您自备潜水衣,我们也可以带您去体验鱼枪捕鱼和捞蛤蜊。

Ved forespørsel tilbyr vi også linefiske, dyphavs agnfiske, og dyphavsteiner. Har du våtdrakt å medbringe kan vi også ta deg med på undervannsjakt eller skjell- og muslinghøsting.

With no comparison, the world’s best-smoked salmon and trout is produced locally here in Fræna.

With no comparison, the world’s best-smoked salmon and trout is produced locally here in Fræna.

毫无疑问,您将有机会到弗雷纳 (Fræna) 去品尝当地制作生产的烟熏三文鱼和鳟鱼,它们拥有世界顶级的品质。

I våre øyne finner man verdens beste røykelaks og -ørret produsert lokalt her I Fræna

bilde1

And in Eide we have a small farm that make the most wonderful cheese and other farm food. Come join our culinary roundtrip for a taste and shopping directly from the producer.

And in Eide we have a small farm that make the most wonderful cheese and other farm food. Come join our culinary roundtrip for a taste and shopping directly from the producer.

在埃德(Eide),这里的小农场生产味道浓郁的奶酪以及其他农产品。 您可以来这里品尝这些食物,如果您喜欢,可以买一些带回家。这里的食物保证纯天然,无污染。

I tillegg befinner en liten gård med den mest utrolige ost seg på Eide, hvor de også produserer andre hjemmelagde matvarer. Slå følge på en kulinarisk smaksopplevelse med handlemuligheter direkte fra produsenten.

bilde1

Bjørnsund is a beautiful fishing community from back in the days, located at the outer coastline of Bud. The area consists of four islands, and was depopulated in 1971, by some seen as partially compulsory. The fishing community was considered home for 5-600 people at most.

Today these islands are commonly seen as a picturesque vacation destination with buildings and houses well looked after, camp accommodations, and lots of history. White limestone covered trails twist and crook around each corner, and a small path leads to the polar bear standing at the northern islands highest point.

Worthy to put on your Bjørnsund-list is also the trip over the breakwater connecting three of the islands. Here you can feel the mighty forces when the sea hammers towards land. Standing by the lighthouse you will be rewarded with magnificent views in all directions – the perfect place to enjoy your lunch before exploring further.

To read more about our different trips to Bjørnsund, read below."

Bjørnsund is a beautiful fishing community from back in the days, located at the outer coastline of Bud. The area consists of four islands, and was depopulated in 1971, by some seen as partially compulsory. The fishing community was considered home for 5-600 people at most.

Today these islands are commonly seen as a picturesque vacation destination with buildings and houses well looked after, camp accommodations, and lots of history. White limestone covered trails twist and crook around each corner, and a small path leads to the polar bear standing at the northern islands highest point.

Worthy to put on your Bjørnsund-list is also the trip over the breakwater connecting three of the islands. Here you can feel the mighty forces when the sea hammers towards land. Standing by the lighthouse you will be rewarded with magnificent views in all directions – the perfect place to enjoy your lunch before exploring further.

To read more about our different trips to Bjørnsund, read below."

Bjørnsund is a beautiful fishing community from back in the days, located at the outer coastline of Bud. The area consists of four islands, and was depopulated in 1971, by some seen as partially compulsory. The fishing community was considered home for 5-600 people at most.

Today these islands are commonly seen as a picturesque vacation destination with buildings and houses well looked after, camp accommodations, and lots of history. White limestone covered trails twist and crook around each corner, and a small path leads to the polar bear standing at the northern islands highest point.

Worthy to put on your Bjørnsund-list is also the trip over the breakwater connecting three of the islands. Here you can feel the mighty forces when the sea hammers towards land. Standing by the lighthouse you will be rewarded with magnificent views in all directions – the perfect place to enjoy your lunch before exploring further.

To read more about our different trips to Bjørnsund, read below."

Bjørnsund er et nydelig gammelt fiskevær ytterst i havgapet vest for Bud. Øygruppen består av fire øyer, og ble avfolket i 1971, delvis under tvang. På det meste var fiskeværet hjem for 5-600 mennesker.

I dag er øygruppen en idyllisk feriekoloni med velstelte hus, leirskole og mye historie. Hvite kalksteinsveier snor seg rundt hushjørnene og en liten sti leder opp til isbjørnen som markerer den nordligste øyas høyeste punkt.

Vel verdt å få med seg er også turen over moloene som knytter tre av øyene sammen. Her kan du føle kraften av storhavet som dundrer imot. Oppe ved fyret får du en nydelig utsikt i alle himmelretninger, en perfekt plass for å nyte en medbrakt lunsj før du utforsker videre.

Under kan du lese om de forskjellige turene vi tilbyr til Bjørnsund.